PC Programmer
PC Programmer
Annet

Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse:
Brukere av nettsiden pcprogrammer.no, påtar seg den hele og fulle risikoen ved bruk av informasjonen og linkene presentert på nettsidene. Ikke i noen tilfeller vil eier av pcprogrammer.no eller noen av deres partnere ta noe ansvar overfor brukere, eller hvilken som helst tredjepart som måtte bli skadelidende økonomisk eller på andre måter pådra seg tap gjennom bruk av linker og informasjon på nettsiden pcprogrammer.no. Vi tar forbehold om skrivefeil.
Copyright 2014 Scandinavian Web